OVER ONSPlanet B
Samenwerken aan het herstel van onze planeet

Planet B is een netwerkorganisatie van professionals die zich actief bezighouden met de energietransitie. Wij werken graag samen aan het verduurzamen van onze leefomgeving door het koesteren van historisch erfgoed en het toepassen van slimme, innovatieve technieken. Zo kunnen wij een rijk scala aan expertise inzetten en plannen tot uitvoer brengen. Wil je ook samenwerken binnen Planet B? Neem dan contact met ons op via info@planetb.amsterdam.


“…het koesteren van historisch erfgoed en het toepassen van slimme, innovatieve technieken….“


Over Bob van Wely
architect


Afgestudeerd aan de TU én aan het conservatorium; het kenmerkt het bijzondere carrièrepad van Bob van Wely. Zo was hij gemeente-architect, beiaardier, adviseur Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), museumconservator, restauratie-architect, bouwbegeleider en de laatste jaren heeft hij zich volledig op het duurzaam verbouwen van (monumentale) woningen, woonschepen en de energietransitie gestort. In 2014 resulteerde dat in de oprichting van BVWELY en recentelijk in de oprichting van netwerkorganisatie Planet B.

Bob is naast zijn werk als architect actief als bestuurslid van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) en als woonbotenexpert bij 02025, het platform voor koplopers in de verduurzaming van Amsterdam.