01 / een eerste blik

Quickscan

U wilt graag verduurzamen of verbouwen, maar weet niet precies wat er mogelijk is en waar te beginnen? Wij komen graag bij u langs voor een eerste inventarisatie en een goed gesprek. De ‘quickscan’ die wij naar aanleiding van dit gesprek kunnen maken, is het begin van het proces.02 / structuur aanbrengen

Plan van aanpak

Op basis van de ‘quickscan’ maken wij een uitgebreider plan van aanpak in overleg met U. Het budget en de technische mogelijkheden zijn daarbij leidend. De planning, de begroting en de benodigde stappen (bv. vergunningen, subsidies) worden in kaart gebracht.03 / meten is weten

Meetrapport

Een meetrapport opstellen is meestal nodig om het gewenste effect in beeld te brengen. Met infrarood kunnen we precies zien waar de kou naar binnen lekt, óf de warmte naar buiten natuurlijk! Ook van epc- of mpg-rapportages, daglichtberekingen of ventilatiedebieten worden wij niet bang.
NB deze gegevens zijn vaak vereist bij het aanvragen van subsidies en omgevingsvergunningen!


04 / het krijgt vorm

Ontwerp en uitwerking


Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de wensen? Welke materialen kunnen gebruikt worden en welke innovatieve toepassingen? Hoe is de lichtinval en de buitenruimte? Samen komen we tot een ontwerp en wordt dit vertaald in tekeningen. Elke aanvraag voor een vergunning of een subsidie, voor elke uitvoerend aannemer die een offerte op wil maken, zijn bouwtekeningen nodig. Wij kunnen in overleg met u kiezen voor eenvoudige schetsen of uitgebreide technische overzichten. Dit is afhankelijk van wat het project nodig heeft.
05 / let’s talk money

Offertes aanvragen

Zodra de wensen duidelijk zijn, is het van belang verschillende offertes op te vragen. Wij hebben een netwerk van bedrijven en specialisten, maar gaan graag ook samen met u op zoek naar andere mogelijkheden.


06 / de regels

Vergunningen

De meeste verbouwingen hebben tegenwoordig een vergunning nodig. Ook woonschepen moeten tegenwoordig voldoen aan de omgevingswet en aan welstandseisen. Een goede historische en technische onderbouwing is daarbij belangrijk. Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van vergunningen en hebben een groot netwerk binnen de gemeente, waardoor kostbare tijd niet verloren gaat.


07 / met een beetje hulp…

Subsidies

Er zijn steeds wisselende mogelijkheden om subsidie te krijgen voor verduurzaming. Ook voor monumenten zijn speciale mogelijkheden. Wij zijn goed op de hoogte van waar de kansen liggen en wij kunnen de aanvraag namens u voorbereiden.


08 / de touwtjes in handen

Projectleiding realisatiefase

In de realisatiefase is het belangrijk continu een vinger aan de pols te houden. Dit kunt u zelf doen, maar wij nemen graag de rol van bouwbegeleider op ons. Of we doen het samen.