OVER BVWELY

Bob van Wely
architect

Afgestudeerd aan de TU én aan het conservatorium; het kenmerkt het bijzondere carrièrepad van Bob van Wely. Zo was hij gemeente-architect, beiaardier, adviseur Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), museumconservator, restauratie-architect, bouwbegeleider en de laatste jaren heeft hij zich volledig op het duurzaam verbouwen van (monumentale) woningen, woonschepen en de energietransitie gestort. In 2014 resulteerde dat in de oprichting van BVWELY en recentelijk in de oprichting van netwerkorganisatie Planet B.

Bob is naast zijn werk als architect actief betrokken bij de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) en als woonbotenexpert bij 02025, het platform voor koplopers in de verduurzaming van Amsterdam.

Bob van Wely
Neem contact op met Bob voor een vrijblijvend gesprek over het vervangen, verbouwen en verduurzamen van woonschepen.
  • Ontwerp
  • Vergunningsaanvragen (o.a. overleg welstandscommissie)
  • Projectbegeleiding