Samenwerken aan het herstel van onze planeet

Planet B is een netwerkorganisatie van professionals die zich actief bezighouden met de energietransitie. Wij werken graag samen aan het verduurzamen van onze leefomgeving door het koesteren van historisch erfgoed en het toepassen van slimme, innovatieve technieken. Zo kunnen wij een rijk scala aan expertise inzetten en plannen tot uitvoer brengen. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.


Ben je een duurzaam professional, herken je je in onze doelstelling en wil je ook samenwerken binnen Planet B? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.


Het Planet B netwerkOver Bob van Wely
architect

Afgestudeerd aan de TU én aan het conservatorium; het kenmerkt het bijzondere carrièrepad van Bob van Wely. Zo was hij gemeente-architect, beiaardier, adviseur Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), museumconservator, restauratie-architect, bouwbegeleider en de laatste jaren heeft hij zich volledig op het duurzaam verbouwen van (monumentale) woningen, woonschepen en de energietransitie gestort. In 2014 resulteerde dat in de oprichting van BVWELY en recentelijk in de oprichting van netwerkorganisatie Planet B.

Bob is naast zijn werk als architect actief als bestuurslid van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) en als woonbotenexpert bij 02025, het platform voor koplopers in de verduurzaming van Amsterdam.

Neem contact op met Bob via het Planet B contactformulier.
Over Huibert Spoorenberg
Energierekenaar

Rekent aan nieuwe en bestaande gebouwen en schepen om zo weloverwogen beslissingen te kunnen nemen m.b.t. verduurzaming. Vertrouwt echter evenzeer op gezond boerenverstand. Stelt in ontwerpen altijd de mens centraal: een gezond binnenklimaat is minstens zo belangrijk als lage energielasten. Huibert heeft kennis van verwarmings- en koelinstallaties voor woningbouw en utiliteit. Tegelijkertijd is hij meer en meer geïnteresseerd in passiviteit en een minimum aan installaties. Verzorgt indien gewenst de benodigde berekeningen voor aanvraag Omgevingsvergunning (EPC, MPG, daglicht, ventilatie).
Huibert ondersteunt enkele burgerinitiatieven voor het zelf onderzoeken van aardgasvrije wijken.

Neem rechtstreeks contact op met Huibert per mail of via het Planet B contactformulier.
Over Dave van Dongen
Adviseur en installateur van duurzame energiesystemen

Opgeleid als luchtvaart ingenieur en met jaren ervaring in de test- en simulatiebusiness, is hij sinds 2013 full-time bezig met innovatieve duurzame technologieën. In eerste instantie vooral gericht op het gebied van pv-panelen en accu-systemen, tegenwoordig ook bedreven in warmtepompen en allerhande nieuwe duurzame technieken in en om de woning. Nauw verbonden met het duurzaamheidsplatform 02025 en nu ook met Planet B.

Neem rechtstreeks contact op met Dave via mail of via het Planet B contactformulier.